Visit Limburg Awards 2023

Cookiebeleid

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Visit Limburg vindt de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk en neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om in overeenstemming te zijn met de Belgische en Europese regelgeving omtrent privacy.

Meer bepaald is Visit Limburg compliant met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) tot aan de definitieve inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarna de principes uit deze Verordening verder zullen worden gerespecteerd.

 

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

 

ARTIKEL 3 – STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Een cookie valt in deze categorie als het essentieel is voor de werking van onze website, ondersteunende functies zoals het technisch mogelijk maken om onze website te bezoeken en bepaalde formulieren in te vullen. Met andere woorden worden deze cookies gebruikt om onze website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld.

 

ARTIKEL 4 – ANALYTISCHE COOKIES

Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe u onze website gebruikt, hoe efficiënt u bijvoorbeeld kunt navigeren en welke functies u gebruikt. Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen. Analytische cookies stellen ons in staat om deze informatie te verzamelen en helpen ons om onze website en uw ervaring ervan te verbeteren.

 

ARTIKEL 5 – FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies stellen ons in staat u op onze website extra functies te bieden, zoals personalisatie en het onthouden van uw opgeslagen voorkeuren. Sommige functionele cookies kunnen ook strikt noodzakelijk zijn, maar vallen niet noodzakelijkerwijs allemaal in die categorie. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina’s.

 

ARTIKEL 6 – PERMANENTE COOKIES

Met behulp van een permanente cookie kan Visit Limburg de bezoeker herkennen bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor aan de voorkeuren van de bezoeker worden ingesteld. Ook wanneer de bezoeker toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kan Visit Limburg dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds zijn voorkeuren te herhalen waardoor de bezoeker dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de website kan maken. Permanente cookies kan men verwijderen via de instellingen van de browser.

 

ARTIKEL 7 – SESSIE COOKIES

Met behulp van een sessie cookie kan Visit Limburg zien welke onderdelen van de website de bezoeker tijdens het bezoek heeft bekeken. Visit Limburg kan haar dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van haar bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de bezoeker de webbrowser afsluit.

 

ARTIKEL 8 – TRACKING COOKIES

Met toestemming van de bezoeker plaatst Visit Limburg een cookie op de apparatuur van de bezoeker, welke kan worden opgevraagd zodra een website uit ons netwerk wordt bezocht. Hierdoor kan Visit Limburg te weten komen dat de bezoeker naast de website van Visit Limburg Awards ook de betreffende andere website(s) uit haar netwerk bezocht heeft. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan de naam, adres, e-mailadres en dergelijke van de bezoeker, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op het profiel van de bezoeker, zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn.

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.”

 

ARTIKEL 9 – GOOGLE ANALYTICS

Via de website van Visit Limburg Awards wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Visit Limburg gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Visit Limburg heeft hier geen invloed op. Visit Limburg heeft Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Visit Limburg verwerkt en analyseert gegevens met betrekking tot het bezoeken van de website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. De volgende gegevens worden ondermeer via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

Google cookies:

_ga: bijhouden van statistieken hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt geanonimiseerd. (Analytische cookies, 2 jaar, niet strikt noodzakelijk)

_gid: bijhouden van statistieken hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt geanonimiseerd (Analytische cookies, 24 uur, niet strikt noodzakelijk)

_gat: wordt gebruikt door Google Analytics om de snelheid van het verzoek te meten. (Analytische cookies, 1 minuut, niet strikt noodzakelijk)

 

ARTIKEL 10 – SOCIAL MEDIA

Op de website van Visit Limburg zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals o.m. Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Visit Limburg heeft daar geen invloed op. Visit Limburg verwijst naar de privacyverklaring van de sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat Facebook/Twitter met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door sociale media opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook cookies:

Facebook cookies Act, _bfp, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p en xs geven een beter zicht op hoe effectief de  door Facebook ingezette media zijn. Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt (nadat u op de website van de Visit Limburg bent geweest) advertenties van Visit Limburg te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).

 

ARTIKEL 11 – RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

De bezoeker heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van zijn gegevens. De bezoeker kan zijn/haar toestemming op eender welk moment eenvoudig intrekken door :

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient de bezoeker een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. De bezoeker vindt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

 

ARTIKEL 12 –  IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de bezoeker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser.

Hieronder enkele links via welke u meer gedetailleerde info kan terugvinden:

 

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Cookieverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Cookieverklaring.

 

ARTIKEL 14 – AANPASSINGEN

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst aanpassingen zullen worden doorgevoerd aan de Cookieverklaring van Visit Limburg . Indien deze Cookieverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hieronder vermeld, na te gaan.

 

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 14/06/2022.